logo

Unisa Health Turkey olarak tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülebilmesi için kişisel bilgilerinizi ve sağlık verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz ve saklamamız gerekebilmektedir.

Tarafınıza sağlık hizmeti sunabilmek için kaydetmek durumunda olduğumuz sağlık verileriniz, kanunen özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ‘Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’ hükmü uyarınca kişisel sağlık verileri, kanunda belirtilen özel koşullar dışında ancak kişinin açık yazılı rızası ile kaydedilebildiğinden, tarafınızdan bu açık rızanın alınması zorunluluğu doğmuştur.

AYDINLATMA METNİ

Bu metin, muayenemizde sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak tarafımıza verdiğiniz kişisel verileriniz ile internet ve mobil uygulamalar ile ya da elektronik olarak tarafımıza ilettiğiniz ya da muayenehanemizde elde edilen (tahlil sonucu, reçete, fotoğraf vb.) kişisel verilerinizi kapsamaktadır. Bu anlamda tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileri başta olmak üzere, adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, (Türk vatandaşı değilseniz pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız) doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileri ile çeşitli kimlik belgeleriniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, klinik dosyanızdaki tıbbi öykünüz, hastalık geçmişinizi gösterir bilgiler, muayene verileriniz, tarafınıza uygulanan işlemlere ilişkin veriler, reçete bilgileriniz, fotoğraflarınız, her türlü görüntünüz, ses/kamera kaydınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz vb. kişisel veri sayılmaktadır.

Yukarıda sayılan veri kategorilerine dahil olan kişisel verileriniz, “Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi” amaçları ile işlenecektir.

Bu kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sadece tarafınıza sunulacak sağlık hizmetinin gerektirdiği ölçüde kaydedilecek ve ‘kaydedilme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan süreyi aşmayacak şekilde’ genel dava zamanaşımı olan 10 yıl süre ile sistemimizde/arşivimizde saklanacaktır. Bu kapsamda işlenen verileriniz mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanacak ve sadece mevcut yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı (Muayene Bilgi Yönetim Sistemi), Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi devlet kurum ve kuruluşlarınca resmi yollarla talep edilmesi halinde, talep edilen veriler ile sınırlı olmak kaydıyla, yetkili makamlarla paylaşılacaktır. Ayrıca tedaviniz herhangi bir hastanede yapılacak ise ilgili hastane ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. Diğer üçüncü kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmayacaktır.

Ancak kişisel verilerinizin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 58. maddesinde düzenlenen bulaşıcı hastalıkları yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü örneğinde olduğu gibi toplum sağlığının korunması için kişisel tıbbi kayıtların mahremiyetinin sınırlanması gereken durumlarda ya da suçu bildirim yükümlülüğü gibi kanuni zorunluluk hallerinde, sadece amaçla sınırlı olarak ve ölçülü biçimde yetkili makamlara bildirimde bulunulması gerekebileceğini önemle hatırlatırız.

Teşhis ve tedaviniz boyunca tarafımızdan kaydedilmiş olan her türlü ses, kamera kayıtları, fotoğraflarınız, laboratuvar bilgileriniz kimliğiniz gizli kalmak koşuluyla, anonim olarak bilimsel toplantılarda, bilimsel yayınlarda, hasta bilgilendirme, görüşme ve yazışmalarında kullanılabilecektir.

Tarafımızca kaydedilen verilerinize ilişkin, başta Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi, Anayasa’nın 20. maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

İletişim formundaki KVKK kutucuğunu işaretleyerek web sitemiz veya e-posta adresimiz üzerinden yaptığınız iletişimin şifrelenmediğini ve tamamen güvenli olmadığını, kişisel bilgilerinizin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilebileceğini ve bunun için Unisa Health Turkey’i sorumlu tutamayacağınızı ve yukarıda bahsedilen tüm konuları kabul ettiğinizi onaylamış olmaktasınız.

AÇIK RIZA METNİ

Unisa Health Turkey tarafından hazırlanan Kişisel Veriler Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini okuduğumu ve anladığımı,

Kişisel Veriler Aydınlatma ve Açık Rıza Metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, verilerimin aktarılabileceği zorunlu haller, veri güvenliği ve başvuru haklarıma dair bilgilendirildiğimi,

Sağlık verilerim de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin yukarıdaki esaslar çerçevesinde Unisa Health Turkey ve çalışanları tarafından kaydedilmesini, saklanmasını, yukarıda belirtilen hallerde paylaşılmasını,

Buna ek olarak tıbbi tanı ve tedavimin gerektirdiği hallerde konsültasyon amacıyla doktorum tarafından meslektaşları ile ya da tarafıma özel bir ürünün alımı gerektiğinde ürün tedarikçisi firmalarla amaçla sınırlı biçimde verilerimin paylaşılmasını,

Ayrıca Unisa Health Turkey tarafıma mobil araçlarla, internet üzerinden ya da adresime posta yoluyla vb. ulaşabilmesini AÇIK RIZAM İLE KABUL ETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM.

Hızlı İletişim Merkezi

Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Gönderin En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

İletişim Formu

Formu doldurun, sizinle en hızlı şekilde iletişime geçelim.

Whatsapp'tan Bize Ulaşın

Bir konuşma başlatmak için kamera uygulamanızla tarayın veya QR kodunu tıklayın.

Menü
Whatsapp
İletişim